Breistøl & Falkgjerdet Maskiner AS dimensjonerer og monterer rørledninger og rørsystemer til bolig, hytte og næringsbygg – og har til enhver tid kontroll over alle gjeldende lover og forskrifter tilknyttet fagområdet. For å bidra til at færre vannskader tilbyr vi også Vannsjekk; en kontroll av alle rom med vann og avløp, med alt utstyr det går vann gjennom, og der du får en tilstandsrapport med forslag til tiltak.

Vi er godkjent og har sertifikater for rørsveising i plast type PE.