God kompetanse og solide tekniske ressurser legger grunnlag for en virksomhet med stor kapasitet. En moderne maskinpark og tilhørende utstyr gjør at vi kan løse de fleste utfordringer på en sikker og effektiv måte. Vi kan levere det meste av masser innen vår bransje. Fra enkle lass til privatkunder, til store prosjekter.

Trenger du massetransport? Breistøl & Falkgjerdet Maskiner AS løser ditt transportbehov – raskt og ryddig.

For oss er gode logistiske løsninger, effektiv tidsbruk, punktlighet og sikker kommunikasjon avgjørende.

Breistøl & Falkgjerdet Maskiner AS transporterer fyllmasser som jord, sand, singel, grus, pukk og andre fyllmasser. Fyllmasser kan for eksempel brukes for å bygge opp en tomt, eller for å fylle ut ujevnt terreng der det skal lages grusvei/asfaltert vei.

Vi sørger for at overskuddsmasse etter graving blir fraktet vekk og skaffer også jord, stein og singel ved behov.

Ta kontakt for priser.