Vi har medarbeidere med ADK-bevis, og kan dermed ta på oss oppdrag med med grøftegraving og legging av vann og avløp.

Vi utfører alt fra små vann- og avløpsgrøfter til hus eller hytte eller store komplette VA grøfter både kommunalt og privat. Vi etablerer renseanlegg og formidler boring av vann- og energibrønner.